1. Informacje ogólne

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych oraz danych innych osób, które przekażą nam Państwo w toku wymiany korespondencji i współpracy jest J&P Nadruki Reklamowe, z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Sulechowskiej 4a, hala 14. Przetwarzamy te dane w celu wykonania usługi, zawarcia i realizacji umowy. Podczas konwersacji z użyciem narzędzia Live Chat do danych osobowych może mieć nasz dostawca tego narzędzia, który obsługuje je także w kwestiach serwisowych. Jest nim Sales Manago. Po rozpoczęciu współpracy odbiorcami danych mogą być także nasi usługodawcy, świadczący dla nas outsourcing usług hostingu oraz obsługi IT, w tym obsługi serwisowej poczty elektronicznej. Nie przekazujemy danych podmiotom trzecim. Dane zbierane przez stronę nadruki.jandp.pl nie są wykorzystywane do profilowania klientów.

Jeśli użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową posiada także konta w sieciach społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, LinkediIn, Google+ czy Pinterest i postanowi wykorzystać zainstalowane na stronie wtyczki w celu  szybkiego udostępnienia zawartości strony w swoich kanałach lub wejść na wyżej wskazane portale poprzez skrót zamieszczony na stronie, informacja o wizycie na stronie nadruki.jandp.pl może zostać odnotowana w cookies wskazanych portali. Wtedy dane użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty, których siedziba znajduje się poza Unią Europejską. W tej sytuacji J&P Nadruki reklamowe przestaje mieć wpływ na cele, sposoby i środki przetwarzania danych. Jest jedynie użytkownikiem, posiadającym swoje konta w wyżej wymienionych sieciach społecznościowych.

J&P Nadruki Reklamowe szanuje prywatność użytkowników odwiedzających serwis www.nadruki.jandp.pl
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Zgoda na kontakt w celach marketingowych.

2. Cookies

2.1. Wykorzystywanie danych pozyskanych z cookies

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

2.2. Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie J&P Nadruki Reklamowe nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis wykorzystuje sesyjny plik cookie o nazwie „cookie_notice_accepted” do zapisania informacji o potwierdzeniu zapoznania się użytkownika z informacją o wykorzystywanych plików cookies. Plik sesyjny występuje tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika, zamkniecie okna przeglądarki powoduje usunięcie utworzonego pliku.

W ramach serwisu wykorzystywane są również cookies firm trzecich:

  •  _ga, _gid, _gat – wykorzystywane przez narzędzie analityczne Google Analytics
  •  smvr, smuuid, _smvs – wykorzystywane przez narzędzie do analizy ruchu na stronie Sales Manago.

3.  Zgoda na kontakt w celach marketingowych

Punkt 3 Polityki Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z zapisem do newslettera w serwisie J&P Nadruki Reklamowe lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www oraz zaznaczenia opcji: zgoda na kontakt w celach marketingowych. Korzystając z opcji LiveChat także możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
3.2. W sprawie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt przed adres e-mail: dane.osobowe@jandp.pl
3.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
3.4. Dane Osobowe przetwarzane są w tym obszarze na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika.
3.5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz za pośrednictwem narzędzia LiveChat,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz pkt. 2].
3.6. Serwis zbiera jedynie informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
3.7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, w celu regularnego przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem newslettera itp. Cel pozyskania danych jest wskazany w formularzu. Wysłanie zapytania zawierającego dane osobowe nie jest możliwe, jeśli nie wyrażą Państwo świadomej zgody na przetwarzanie tych danych.
3.8 Przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytanie – dane będą przetwarzane w czasie niezbędnych do odpowiedzi na zapytanie i wynikające z niego kolejne odpowiedzi i wyceny, nie dłużej niż 3 miesiące od czasu ostatniego kontaktu z Twojej strony. Przetwarzanie danych po wyrażeniu zgody na kontakt w celach marketingowych – zgodnie z uzasadnionym interesem administratora, dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez właściciela danych.
3.9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z wewnętrzną Polityką Ochrony Danych Osobowych J&P Nadruki Reklamowe.
3.10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: dane.osobowe@jandp.pl. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Odnośniki do innych stron

Serwis J&P Nadruki Reklamowe może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu J&P Nadruki Reklamowe.

5. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

6. Kontakt

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – prosimy o kontakt pod adresem: dane.osobowe@jandp.pl