Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym J&P Nadruki Reklamowe

1. Informacje ogólne

J&P Nadruki Reklamowe szanuje prywatność użytkowników odwiedzających serwis www.nadruki.jandp.pl Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Newsletter. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

2. Cookies

2.1. Wykorzystywanie danych pozyskanych z cookies

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

2.2. Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie J&P Nadruki Reklamowe nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis wykorzystuje sesyjny plik cookie o nazwie „cookie_notice_accepted” do zapisania informacji o potwierdzeniu zapoznania się użytkownika z informacją o wykorzystywanych plików cookies.
Plik sesyjny występuje tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika, zamkniecie okna przeglądarki powoduje usunięcie utworzonego pliku.

W ramach serwisu wykorzystywane są również cookies firm trzecich:
* _ga, _gid, _gat – wykorzystywane przez narzędzie analityczne Google Analytics
* smvr, smuuid, _smvs – wykorzystywane przez narzędzie analizy Sales Manago

3. Newsletter i formularz kontaktowy

3.1. Punkt 3 Polityki Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z zapisem do newslettera w serwisie J&P Nadruki Reklamowe lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www.
3.2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma J&P Nadruki Reklamowe z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Sulechowskiej 4a, hala nr.14, 65-119 Zielona Góra.
3.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
3.4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
3.5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz pkt. 2].
3.6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
3.7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, w celu regularnego przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem newslettera itp. Cel pozyskania danych jest wskazany w formularzu.
3.8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz z wewnętrzną polityką J&P Nadruki Reklamowe.
3.9. Do danych przekazanych w formularzu przysługuje wgląd jej właścicielowi. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i żądania usunięcia swoich danych w dowolnym momencie. Taką prośbę należy skierować na adres e-mail: marketing@jandp.pl

4. Odnośniki do innych stron

Serwis J&P Nadruki Reklamowe może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu J&P Nadruki Reklamowe.

5. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

6. Kontakt

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – prosimy o kontakt pod adresem: marketing@jandp.pl